MOYU blog

Lees meer over de dringende noodzaak om op te staan tegen ontbossing en blijf op de hoogte van onze inspanningen om papier voor eenmalig gebruik af te breken en de planeet te herbebossen.

Vers van de steenpers

Gedachten van onze strijders voor steenpapier

Onze teamleden delen graag hun standpunten en inzichten over actuele onderwerpen zoals ontbossing, herbebossing of productiviteit. Kom af en toe langs om bij te praten over al onze duurzaamheidsacties.

Wil je meedoen aan onze strijd tegen ontbossing?

Inspireer je lezers over de noodzaak van verandering
MOYU mediakit
MOYU promoten als een van onze strijders voor steenpapier
Ambassadeur Programma
Onderwijs over ontbossing en herbebossing op scholen
Lespakket voor scholen