Wil jij mede-eigenaar van MOYU worden? Klik hier!

January 24, 2022

De 4 beste gratis scan apps voor het digitaliseren van je notities.

De beste gratis tekst scan apps om je notities te digitaliseren.Gratis scan apps zijn er in vele soorten maten. Er zijn oneindig veel scan apps die je kunt inzetten voor het digitaliseren van je notities. Eerder schreven we al meer over de voordelen van het schrijven en het digitaliseren van notities. Toch is het bijna onmogelijk om het digitale tijdperk te vermijden. Hieronder hebben we de 4 beste gratis scan apps uitgelicht voor IOS en Android.Wat zijn tekst scanner apps?Tekst scanner apps (of scan apps, net wat jouw voorkeur heeft) zijn apps die het je makkelijk maken om teksten, documenten en notities netjes te scannen. Je kunt scan apps downloaden op android en iPhone mobieltjes. Dat hebben we te danken aan de OCR techniek in scan apps.OCR techniek in scanner apps: ideaal voor tekst en documenten!OCR watte? Optical Character Recognition. Dit houdt in dat de je mobiel de letters, cijfers en leestekens van een plaatje kan 'lezen'. Daardoor krijg je mooie, leesbare scans als restultaat.Het grote voordeel van tekst scanner apps is dus dat je zeker weet dat de scans (foto's) die je maakt netjes zijn en dat de inhoud daadwerkelijk te lezen is.Ideaal dus als je aantekeningen voor school of werk moet scannen, of bonnetjes, of welke andere teksten of documenten dan ook.Beste scanner apps voor Android & iPhoneOf je nu een Android of iOS systeem op je mobiel hebt: dat maakt he-le-maal niks uit.Veruit de meeste scanner apps doen het op beide systemen net zo goed.Dat neemt niet weg dat een paar scan apps er met kop en schouders bovenuit steken. Zo wordt de Microsoft Scanner App als favoriete Android scan app gezien, terwijl de Adobe Scan App favoriet is onder iOS gebruikers.

Onze favoriete gratis scan apps op een rijtje:1. Adobe Scan AppAdobe Scan heeft een app ontwikkeld voor het scannen van documenten en is een van onze grote favorieten. Tijdens het scannen zoekt de app naar een document. Mocht deze gevonden zijn, dan wordt de scan automatisch gemaakt. Ook heb je de mogelijkheid om handmatig de scan te maken.Na het maken van de scan worden de afmetingen automatisch bijgesneden. Uiteraard kun je op het einde ook nog handmatig bijsnijden en draaien.Na het scannen ben je in staat om het geheel op te slaan als PDF. De app zal de tekst ook automatisch herkennen en met behulp van Acrobat ben je zelfs in staat om het document te bewerken. De scans kun je openen via Adobe Document Cloud. Adobe Scan beschikt ook over de OCR functionaliteit waarmee geschreven teksten automatisch worden gedigitaliseerd. Lees meer over Adobe Scan App in onze speciale how-to blog over Adobe Scan App!

Afbeelding 1: een simpel visueel beeld van het scannen met Adobe Scan. Bron.

2. Microsoft Office Lens Scan AppEen andere kanjer op het gebied van scan apps is Microsoft Office Lens. Een ding is zeker: gebruiksvriendelijker gaat het niet worden.

Afbeelding 2: start, scan en save. In drie afbeeldingen is te zien dat je in no-time in staat bent om scans te maken en op te slaan in jouw gewenste bestand. Bron.Microsoft Office Lens herkent direct of er een document beschikbaar is om te scannen. Net als bij Adobe Scan is het ook mogelijk om de pagina handmatig te scannen. Na het scannen kun je de pagina nog bijsnijden en draaien. Je zou zelfs meerdere pagina’s kunnen toevoegen of een extra notitie erop kunnen schrijven.

Het grote voordeel van Microsoft Office Lens is de flexibiliteit. Met talloze integraties van andere Office producten (OneNote, Word, OneDrive, Powerpoint) kun je de scan direct exporteren.

3. Genius Scan AppZoals het woord zegt: GENIUS. Scan onderweg je papieren documenten en exporteer deze als PDF-bestanden met meerdere pagina's.

De scannerapp herkent automatisch de afbeelding en snijdt de afbeelding ook automatisch bij. Op deze snelle manier ben je in staat om in no-time een hoop pagina’s te scannen. Zo houd je structuur!

Door slim te scannen is het ook mogelijk om schaduwen met oneffenheden te verwijderen, filters toe te passen (zoals zwart-wit, foto’s) en een batch te scannen.

Zelfs tekstherkenning is een van de opties van de Genius Scan. Om het maximale eruit te halen zijn items als tekstherkenning, contactpersonen aanmaken en back-ups eenmalig aan te schaffen voor een tarief tussen de €2-25 euro.

Afbeelding 3: een visuele indruk van de frisse app Genius Scan. Bron.4. Scanbot Scan AppDe Scanbot doet gewoon wat het moet doen. Net zoals de Genius Scan heeft de Scanbot mogelijkheden tot extra premium features. De scanbot heeft een iets lagere rating dan de andere apps. Dit zou te maken kunnen hebben met de gebruiksvriendelijkheid van de app en het overzicht van de galerij waar de afbeeldingen in staan.


Al met al zijn er enorm veel mogelijkheden en integraties mogelijk met cloud partijen als Evernote, Google Drive, Dropbox, Slack en nog veel meer.


Afbeelding 4: Een voorbeeld van de scan app Scanbot. Bron.
Dus... welke scan app moet je kiezen?

In de overspoelde zee aan duizenden scan apps zijn dit de 4 scan apps die het hoogste gewaardeerd worden en als het meest betrouwbaar worden beoordeeld in de markt.Zoals de ratings al aangeven, is Microsoft Office Lens de absolute aanrader onder Android gebruikers. Voor Apple liefhebbers voldoet een Adobe Scan en Genius Scan waarschijnlijk meer dan genoeg. Ook is het goed om te weten dat premium features tot de mogelijkheden behoren wanneer je de scan app echt intensief wilt gebruiken.Scannen moet snel en makkelijk gaan, zodat het geen lastige opgave wordt. Geen gezeur met opslaan. En geen gezeur met scannen. Wat ons betreft de beste 4 gratis scan apps die aan deze eisen voldoen. Succes!


Wil jij ook overstappen op schrijven, scannen en wissen op steenpapier?

Naar shop(English) The 4 best free scanning apps for digitizing your notesFree scan apps come in many sizes. There are endless scan apps that you can use to digitize your notes. Below we have highlighted the 4 best free scan apps for IOS and Android!
Adobe Scan App

Adobe Scan has developed an app for scanning documents and is one of our all-time favorites. While scanning, the app searches for a document. When it is found, the scan will be made automatically. You also have the option to manually make the scan.After making the scan, the dimensions are automatically cropped. Of course you can also manually crop and rotate at the end.After scanning, you are able to save the entire file as a PDF. The app will also automatically recognize the text and with the help of Acrobat you are even able to edit the document. The scans can be opened via Adobe Document Cloud. Adobe Scan also has OCR functionality that automatically digitizes written texts.

Figure 1: A simple visual image of scanning with Adobe Scan. Source.

Microsoft Office Lens Scan App

Another star in the field of scanning apps is Microsoft Office Lens. One thing is more than certain: it won't get any more user-friendly.

Figure 2: start, scan and save. These images show that you will be able to make scans and save them in your desired file in no time. Source.Microsoft Office Lens immediately recognizes whether a document is available to scan. As with Adobe Scan, it is also possible to scan the page manually. After scanning, you can still crop and rotate the page.You could even add multiple pages or write an extra note on them. The great advantage of Microsoft Office Lens is its flexibility. With numerous integrations of other Office products (OneNote, Word, OneDrive, Powerpoint) you can directly export the scan.

Genius Scan App

As the word says: GENIUS. Scan your paper documents on the go and export them as multi-page PDF files.

The scanner app automatically recognizes the image and also automatically crops the image. In this fast way you will be able to scan a lot of pages in no time. That's how you keep structure!

Smart scanning also makes it possible to remove shadows with imperfections, apply filters (such as black and white photos) and scan a batch.

Even text recognition is one of the Genius Scan's options. To get the most out of it, items such as text recognition, creating contacts and backups can be purchased for a one-time rate between €2-25 euros.

Figure 3: A visual impression of the fresh Genius Scan app. Source.Scanbot Scan App

The Scanbot just does what it's supposed to do. Just like the Genius Scan, the Scanbot has options for additional premium features. The Scanbot has a slightly lower rating than the other apps. This could have to do with the user-friendliness of the app and the overview of the gallery that contains the images.


Figure 4: An example of the Scanbot scanning app. Source.
Conclusion about Scan Apps

In the flooded sea of ​​thousands of scanning apps, these are the 4 most highly valued and most trusted scanning apps in the market. As the ratings indicate, Microsoft Office Lens is an absolute must among Android users. For Apple enthusiasts, an Adobe Scan and Genius Scan will probably be more than enough. It is also good to know that premium features are possible if you really want to use the scan app intensively.Scanning must be fast and easy, so that it does not become a difficult task. No hassle with saving. And no hassle with scanning. In our opinion, those are the best 4 free scanning apps that meet these requirements. Good luck choosing!

Do you also want to switch to writing, scanning and erasing on stone paper?

Go to shop!

Gepubliceerd op:
January 24, 2022
Category
Product
Winkelmandje(0)

Je winkelmandje is leeg