en
  • de
  • en
  • fr
  • nl
en
  • de
  • en
  • fr
  • nl

Goed Onderwijs & Duurzaamheid

on October 05, 2020
Dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van een kind is natuurlijk algemeen bekend. Kinderen jong iets bijbrengen kan enorm bijdragen aan hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Dat geldt ook voor onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Gelukkig wordt daar ook steeds meer aandacht aan besteed in het onderwijs, zelfs op de basisschool al. Dat is goed, want het grootste deel van de ontwikkeling vindt plaats in die jaren.

👉 Nou denk je misschien wel: ‘Maar wat moet een kind nu met het begrip duurzaamheid?’ Met het begrip zelf misschien niet veel, maar met het praktische stuk juist wel! In de eerste 20 jaar van hun leven verkrijgen kinderen namelijk hun fundamentele levensvaardigheden. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind vindt vooral plaats in de tijd dat ze op de basisschool zitten. Daarom zijn goede docenten op de basisschool zo enorm van belang! 

Volgens het SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, bestaat de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind uit 5 kernen: Zelf, Zelfsturing, de Ander, Relaties en Kiezen.

🔷 Zelf: In deze kern leren kinderen hun eigen gevoelens te herkennen en te benoemen. Ook ontdekken ze hun kwaliteiten en de manier waarop ze deze kunnen inzetten in hun dagelijks leven. Het draait om een positief zelfbeeld.

🔷 Zelfsturing: In deze kern leren kinderen dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen. Vaardigheden die daarbij horen zijn bijvoorbeeld concentratie, reflectie en samenwerking.

🔷 De Ander: In deze kern leren kinderen wat voor rol anderen spelen in hun leven en wat voor invloed zij hebben. Kinderen leren om te gaan met empathie en perspectief nemen. Ook leren ze lichaamstaal herkennen en interpreteren en daar goed op te reageren.

🔷 Relaties: In deze kern leren kinderen over het belang van relaties en hoe ze die goed kunnen onderhouden. Ook samenwerken is een belangrijk onderwerp van deze kern.

🔷 Kiezen: In deze kern leren kinderen om te gaan met het maken van keuzes en de gevolgen daarvan. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen waar ze zelf voor kiezen. Jonge kinderen kiezen nog vanuit hun gevoel, maar naarmate ze ouder worden komt hun rationele kant meer naar boven en wordt het ingewikkelder.

Elk van deze kernen kan een kind helpen uit te groeien tot een zelfbewuste volwassene, die ook verantwoordelijk met het milieu en de wereld omgaat. Daarom is een goede docent dus noodzakelijk. Niet alleen zodat mensen goed opgeleid worden, maar ook zodat ze bewust omgaan met zichzelf, anderen en onze planeet. Het gezegde ‘jong geleerd is oud gedaan’ komt ergens vandaan. 😉

Hoe jonger kinderen leren om goed voor onze planeet te zorgen, hoe meer impact dit heeft. Zeg nou zelf: waar kan een kind dit beter leren dan op school, waar ze gemiddeld zo’n 30 tot 40 uur per week doorbrengen? Als kinderen daar al leren voor de ‘groene’ opties te kiezen en waarom dit belangrijk is, dan gaan zij dit eerder als normaal zien. Misschien wel Het Nieuwe Normaal. 🙏🏻

Leave a comment

Comments must be approved before they are posted.


BACK TO TOP