nl
  • de
  • en
  • fr
  • nl
nl
  • de
  • en
  • fr
  • nl

Teken jij voor een groene toekomst?

Sta jij voor een duurzame wereld en laat jij je stem horen op 17 maart? Onderteken dan het duurzaam regeerakkoord! Als je het duurzaam regeerakkoord ondertekent gaat er een petitie richting de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet wordt vervolgens gevraagd om een duidelijk actieplan op te stellen om de SDG’s te behalen.

De Verenigde Naties hebben in 2015 de Sustainable Development Goals (afgekort de SDG’s) in het leven geroepen. De SDG’s, in Nederland ook wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, zijn door alle 193 lidstaten van de VN ondertekend. In totaal zijn er 17 SDG’s. Het hoofddoel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

SDG duurzaam regeerakkoord verkiezingen tweede kamer

In 2030 wil de VN deze doelen bereikt hebben. SDG Nederland werkt samen met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. SDG Nederland is een stichting die betrokken partijen faciliteert door hen te informeren, activeren en te verbinden. De stichting werkt vanuit de maatschappij en heeft nauw contact met de SDG-coördinator vanuit de overheid.

Op 17 maart gaan we naar de stembus en hebben wij invloed op het beleid van de komende 4 jaar. Met onze stem kunnen wij invloed uitoefenen op de vorming van het nieuwe kabinet. De beslissingen die nu gemaakt gaan worden, zullen echter veel langer voelbaar zijn voor deze en de volgende generatie. In het nieuwe regeerakkoord zal een goede balans moeten zijn tussen economie, ecologie en sociale waarden. Kortom, een duurzaam regeerakkoord gebaseerd op de SDG’s. Want duurzaamheid gaat over meer dan meer natuur – het gaat om een eerlijke vergoeding voor geleverde diensten of producten, gelijke behandeling ongeacht achtergrond, voldoende drinkwater voor iedereen op aarde en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Héél erg belangrijk dus, vinden wij! 

Laat jij meer dan je stem horen? Het hele manifest lezen en ondertekenen kan via de website duurzaamregeerakkoord.nl.


Laat een reactie achter

Reacties moeten worden goedgekeurd alvorens deze geplaatst worden.


TERUG NAAR BOVEN